Egejska idila

Krstarenje, Egejsko more
od 699 €


  • Krstarenje Egejskim morem
  • 8 dana/7noći  kruzerom CELESTYAL CRYSTAL
  • Od 699 evra

OPIS BRODA:

Brodska kompanija:                         CELESTYAL Company Cruises;

Brod:                                                          CRYSTAL;  

Godina izgradnje:      1980.god;

Godina renoviranja: 2005.god;

Dužina:                                               158.90 m;                      

Broj putnika:                                  1.409;        

Broj paluba:                                          9 putničkih;

Sadržaji broda:   restoran za ručavanje, 3 bara, jakuzzi kada, bazen, teretana, teatar, casino, deo za decu, Free shop,  deo za internet...

Izvor: https://www.celestyalcruises.com/en/cruise-ship-celestyal-crystal


 

NAPOMENE:

·          Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilnikom brodara Celestyal cruises (Posebni uslovi o putovanju);

·          Brodar zadržava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredviđenih okolnosti po međunarodnim propisima i uzansama o plovidbi i prevozu putnika morima:

·          Ako gosti u vreme ručka koriste neki od izleta, ili slobodno vreme provedu van broda, brodar neće poslužiti ručak;

·          Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika  Agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa;

·          Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu uzavisnosti od objektivnih okolnosti);

·          Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanjauslovimaplaćanjauslovima putnog

         zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i posebnimuslovima  plovidbe brodara Celestyal Cruises;

·          Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju;

·          Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali;

·          U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika i osiguravajućih društava, Organizator putovanja zadržava pravo  korigovanja cene aranžmana;

·          Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja,   dobijenih od strane zaposlenih agencije kao i zaposlenih ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju;

·          Organizator putovanja nije ovlašćen da proceni ispravnost putnih i drugih isprava putnika;

·          Program Br.1 od 12.04.2019.

Organizator putovanja Supernova Travel poseduje licencu OTP 343/2010 izdatu 19.02.2010.godine izdatu od strane Min. Turizma Republike Srbije.  Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2019 od 25.01.2019. aktivira  se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili namail:garancijaputovanja@yuta.rs

 

  • Krstarenje Egejskim morem
  • 8 dana/7noći  kruzerom CELESTYAL CRYSTAL
  • Od 699 evra

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

·       Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.

GOTOVINSKI:

·       Prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije do 20 dana pre putovanja.

NA RATE:

·       Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 mesečnih rata čekovima;

·       Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master, AMEX) na 6 rata bez kamate;

·         Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


5d1c83-idila-2.jpg

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

·         Krstarenje (8 dana/7noći)  kruzerom CELESTYAL CRYSTAL

·         Lučke takse u iznosu 289 eura po osobi;

·         Smeštaj u dvokrevetnim kabinama  tokom krstarenja. Putnici koji to žele mogu dobiti i trokrevetne  odnosno četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije putovanja dostupne;

·         Prošireni puni pansion (doručak, ručak, večera, popodnevni međuobrok).  Svi obroci se služe ili po  sistemu bife posluge (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbornog menija;

·         All inclusive paket pića (Neograničena konsumacija pića po pravilima brodara);

·         Zabavu u brodskom pozorištu svake večeri tokom krstarenja i brodskim salonima uz razne žanrove žive muzike;

·         Korišćenje bazena, fitnes sale;

·         Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima;

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

·          Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje za celokupno vreme trajanja aranžmanaPlaćanje u Agenciji;

·         Prevoz do luke ukrcaja;

·         Pića na brodu koja ne potpadaju pod All inclusive paket pića;

·         Fakultativne izlete u organizaciji brodara;

·         Korišćenje sportskog terena na brodu;

·         Korišćenje mini bara u kabini;

·         Zabavu u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini) ;

·         Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava     telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...

Kontakt: +38163453287
Kontakt: +381653771910

Agencija: Supernova travel
Tip agencije: Organizator putovanja
Adresa: Beograd
Telefon: +381 11 33 73 183
Email: office@supernovatravel.rs
www: www.supernovatravel.rs